Misiune

VIZIUNEA

 

Viziunea Fundației „Episcop Melchisedec” este de a crea o lume mai bună, în care dragostea față de aproapele se transpune prin puterea exemplului personal, prin grijă afecțiune, acțiune, de la toți cei ce pot, pentru cei ce au nevoie.

 

MISIUNEA

Fundaţia „Episcop Melchisedec”– are misiunea de a combate marginalizarea socială, sărăcia şi suferinţa, de a încuraja dezvoltarea persoanei umane în comunitate, prin solidaritate şi angajament social;

  • de a lupta împotriva disparităţilor sociale şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii;
  • de a apăra drepturile omului şi valorile democratice, în spiritul dialogului şi parteneriatului.

Plecând de la imperativul creştin al iubirii faţă de semeni, Fundaţia îşi propune să concretizeze cât mai mult din idealurile creştine ale filantropiei şi comuniunii de iubire. Principiile care ghidează activitatea sunt: respectul pentru viaţă şi pentru persoana umană, nediscriminarea, transparenţa şi dezvoltarea durabilă. Misiunea este îndeplinită prin programe sociale, medicale, comunitare, educative, culturale, ecologice şi de voluntariat.