Cantina sociala

Serviciul social-filantropic – Cantina socială „Episcop Melchisedec” este acreditat prin Certificatul de acreditare nr. 001358, seria AF, eliberat în data de 25.06.2014 și licențiat cu Licența de funcționare nr. 0001237, eliberată în 27.09.2017.  Cantina este autorizată să funcționeze o perioadă de 5 ani și prestează servicii sociale gratuite prntru persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite.

Deoarece persoanele din familii  în dificultate au nevoi speciale, mâncarea este pregătită cu foarte multă atenţie, insistându-se asupra conţinutului de vitamine şi calorii.

Serviciul oferit de Cantina „Episcop Melchisedec” este parte a unui pachet de servicii de asistență socială:

   – suport material în vederea reinserției socile a persoanelor marginalizate,

   – susținere în vederea unui minim necesar existenței în cazul persoanelor vârstnice.

Beneficiari ai serviciul social-filantropic sunt persoane din următoarele grupuri țintă:

   – persoane care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare acordate în condițiile legii și al căror venit este cel mult la nivelul salariului minim lunar pe economie / persoană singură (condiţie de calcul la stabilirea ajutorului social);

   – pensionarii al căror venit nu depășește 670 lei lunar pe membru de familie;

  – persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt isolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

  – persoane cu handical al căror venit nu depășește salariul mediu net lunar pe economie pe membru de familie;

   – orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

Persoanele care beneficiază de acest serviciu sunt alese în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social. Aceasta se face în baza sesizărilor din partea potențialilor beneficiari, a sesizărilor din partea unor instituții, auto-sesizării și a evaluării inițiale realizate în 48 de ore de la data primirii sesizării de către angajații centrului

Rezultatele așteptate de la activitatea Serviciului social-filantropic:

  1. adaptarea și diversificarea în permanență a serviciilor și activităților la nevoile beneficiarilor;
  2. îmbunătățirea condiției de viață și sănătate a beneficiarilor;
  3. creșterea gradului de relaționare interpersoanlă și de socializare;
  4. creșterea gradului de acceptare socială și incluziune în viața normală a societății;
  5. creșterea calității vieții persoanelor aflate în dificultate și a familiilor acestora;
  6. schimbarea mentalității comunității locale, a opiniei publice cu privire la situația persoanelor cu risc de marginalizare socială;
  7. îmbunătățirea infrastructurii Cantinei sociale prin lucrări de reparații și amenajare.

Prin Cantina socială  în ultimii ani, se acordată zilnic beneficiarilor, de luni până vineri între 60 și 70 de porții de mâncare constând în felul I, II și desert. De Sfintele Sărbători de Paşte şi Crăciun, beneficiarii cantinei primesc întotdeauna pachete cu alimente de bază: carne, făină, ulei, zahăr, orez, paste făinoase, și alte bunuri materiale în funcție de posibilitățile fundației.