WhatsApp Image 2023-08-24 at 10.57.43 (1)
WhatsApp Image 2023-08-24 at 10.57.43
WhatsApp Image 2023-08-24 at 10.57.43 (2)

Ultimele Stiri

ps-ioachim-bacauanul

Esenţa credinţei creştine este iubirea
–  iubirea de Dumnezeu şi iubirea de aproapele -

Hristos cel înviat binecuvintează extensiunea socială a Bisericii Sale. Hristos ca Persoană se află în fiecare din noi, indiferent de starea sa socială; de aici şi grija pe care trebuie să o avem faţă de semenii noştri: „Adevarat, zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut” (Matei 25, 40).
Această identificare a aproapelui cu Hristos este ideea fundamentală care stă la baza comunităţii creştinilor ca trup al lui Hristos. Fiecare creştin este o „piatră vie” (I Petru 2, 5) a trupului mistic al lui Hristos. Comunitatea creştină este fondată pe porunca iubirii, care are două obiective precise: iubirea de Dumnezeu şi iubirea faţă de aproapele: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău; Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. În aceste două porunci se cuprinde toată legea şi proorocii” (Matei 22, 37-40). Când iubeşti pe cineva nu-l laşi în afară de tine, ci îl cuprinzi în tine, îl aduci în tine. Numai atunci îl iubeşti, când îl ai în suflet. Dacă nu-l ai în suflet, nu-l iubeşti.
Avem încrediţarea că veţi fi sensibilizaţi de apelul nostru şi veţi răspunde cu dragoste şi generozitate la aceste acţiuni ale fundaţiei „Episcop Melchisedec”. “Fiecare să dea cum socoteşte cu inima sa, nu cu părere de rău, sau cu silă, căci Dumnezeu iubeşte pe cel care dă cu voie bună” (II Cor. 9, 7).
Mulţumindu-vă din toată inima, rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze şi vă încredinţăm de toată preţuirea şi gratitudinea noastră.

† IPS Ioachim
Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului
Președinte onorific al Fundației „Episcop Melchisedec”