• Str. Alexandru cel Bun, Nr. 4, Roman, Neamt
  • 0728 880 510
  • fundatiamelchisedec@gmail.com
1 In educationale,stiri

Școala Primară Mușatinii își așteaptă micii învățăcei!

Şcoala Primară Muşatinii, unitate de învăţământ patronată de Fundaţia „EPISCOP MELCHISEDEC”, autorizată prin Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 16 din 10.09.2019 și inclusă de Inspectoratul Şcolar Neamţ în reţeua școlară a municipiului Roman, își deschide porțile pentru o nouă serie de școlari ai clasei pregătitoare.
Școala este pregătită pentru anul școlar 2022-2023 să educe și să supravegheze în regim de after school un număr de 20 de copii la clasa pregătitoare, 20 de copii la clasa întâi și 20 de copii la clasa a doua.

Fundația Episcop Melchisedec, împlinind testamentul lăsat de Episcopul Melchisedec Ștefănescu, a înființat două unități școlare – Grădinița cu Program Prelungit Episcop Melchisedec care functioneaza cu 4 grupe de copii începănd de la vârsta de 2 ani, cu un efectiv de 25 de copii în fiecare grupă și Școala Primară Mușatinii în cadrul căreia vor funcționa trei clase – pregătitoare, clasa întâi si clasa a doua – cu un efectiv de 20 de copii fiecare.

Şcoala Primară MUŞATINII oferă:
EDUCAŢIE de CALITATE oferită copiilor cu profesionalism şi dăruire de cadre didactice cu experienţă în învăţămânul primar şi rezultate recunoscute!
NUMĂRUL limitat de elevi în clasă: 18 -20 elevi.
DOTARE MATERIALĂ bună şi condiţii optime în sala de clasă şi spaţiile auxiliare.
PROGRAMUL zilnic oferit elevilor 8 – 17 care asigură copiilor supraveghere calificată de educare, formare şi dezvoltare cât mai completă a personalităţii dar şi confortul psihic al părinţilor.
SERVIREA prânzului în şcoală şi program de somn şi/sau relaxare pentru elevii clasei pregătitoare și celor din clasa intai.
ACTIVITĂŢI AFTER SCHOOL şi activități opționale la alegerea părinţilor şi elevilor.
Programul şcolar respectă curriculumul învăţământului național al ciclului elementar – clasa pregătitoare, clasele I-IV și este completat de ore și teme de studiu efectuate în școală.
Programul zilnic oferit elevilor:
•08.00 -08.30 primirea elevilor, înviorare, mic dejun;
•08:30-12.30 activități instructiv-educative;
•12:30-13:30 servirea mesei, activități recreative/ odihnă
•13.30-17.00 activităţi opţionale şi After school.
ŞCOALA Primară „MUŞATINII” are pregătite pentru micii şcolari condiţii optime:
Clase cu spații generoase (conform cu normativele impuse prin legislaţia în vigoare) dotate cu:
‐mobilier specific,
‐materiale didactice adecvate care susţin explorarea şi învăţarea într-un mediu sigur şi atractiv,
‐echipamente TIC noi (tabla digitala care asigură condiţii la standarde europene pentru desfăşurarea activităţilor educativ-formative.
1 spațiu interior pentru joacă, activităţi recreative, odihnă,
1 teren exterior pentru educaţie fizică şi activităţi autdoor,
1 spațiu cu dulăpioare pentru depozitarea obiectelor personale ale elevilor,
1 cabinet medical,
1 cabinet de consiliere psihologică-logopedie.

Vă așteptăm!