În decembrie 2018, o echipă de membrii ai Fundaţiei „Episcop Melchisedec”, coordonată de directorul Monahia Dionisia – Ec. Şchiopu Șchiopu Maria Daniela a câştigat proiectul „Porţi deschise spre o nouă alternativă educaţională”.

 

Depus în etapa de evaluare a apelulului de proiecte, ”România Start Up Plus” (POCU82/3/7 – Creşterea ocupării locurilor de muncă non-agricol din zona urbană, privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, A.C.C.E.S Antreprenoriat, Consiliere şi Consultanţă pentru O Economie Sustenabilă, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi /POCU /S/ 105156), proiectul a constat în elaborarea unui plan de afaceri pentru înființarea unei unități de învățământ privat  respectiv Școala Primară „MUȘATINII”.

 

Finanţarea de 40000 euro obţinută prin proiect asigură cheltuielile privind achiziţionarea mobilierului, materialelor didactice, echipamentelor IT, salariile cadrelor ditactice şi personalului angajat, practic desfăşurarea procesului didactic în condiţii optime, pe parcursul primilor doi ani de funcţionare a școlii, într-un spaţiu disponibil al fundaţiei. Pentru următorii anii Fundaţia „Episcop Melchisedec” vizează iniţierea demersurilor pentru începerea lucrarilor de construcţiei a unui imobil propriu pentru noa unitatea şcolară, alături de cele trei clădiri monumente istorice din proprietatea fundaţiei.