Grădiniţa Episcop Melchisedec

Grădiniţa cu Program Prelungit „Episcop Melchisedec” este unitate de învăţământ autorizată prin OM nr. 4956/.31.08.2018

 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Episcop Melchisedec” este o unitate şcolară aflată sub patronajul spiritual al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, care dezvoltă pentru patru grupe de preşcolari: mică‐baby, mică, mijlocie şi mare, un program de învăţământ de calitate, deschis şi flexibil, valorificând strategiile şi metodele tradiţionale, în simbioză cu cele moderne interactiv ‐ participative şi o propune comunităţii o ofertă generoasă de servicii educaţionale aşa încât să se asigure:

  1. accesul egal la educaţie şi dezvoltare a personalităţii pentru toţi copiii, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă;
  2. un cadru coerent şi flexibil, adecvat, transparent pentru toţi preşcolarii din perspectiva formării de abilităţi, competenţe, atitudini şi valori necesare unei inserţii şcolare;
  3. colaborarea cu familia şi comunitatea locală pentru integrarea ulterioară a preşcolarilor şi asigurarea nevoilor educaţionale ale societăţii.

 

 

Grădiniţa „Episcop Melchisedec” Roman, a luat fiinţă pentru a răspunde nevoii de educaţie a copiilor ce provin din medii defavorizate social. Ulterior Grădiniţa „Episcop Melchisedec” dispunând de resurse și condiţii educaţionale de  calitate, a răspuns solicitării multor familii din comunitate și a venit în întâmpinarea nevoilor de învăţare a copiilor acestora, prin oferirea unui mediu şcolar care să garanteze o educaţie diversificată şi diferenţiată, adaptată cerinţelor actualei societăţii caracterizată de permanentă schimbare, valori şi principii morale, ştiintifice şi democratice, educaţie menită să asigure dezvoltarea individuală a fiecărui copil.

 

Prin programul activităţilor specifice vârstei preşcolarului, grădiniţa răspunde noilor cerinţe ale societăţii româneşti, de formare şi educare a copiilor, atât în contextul politicilor educaţionale din România cât şi prin corelarea acestora cu politicile europene şi cu standardele de calitate care se impun unităţilor școlare. Ca instituţie de educaţie, grădiniţa și-a propus să răspundă indicatorilor de calitate specifici sistemului de pregătire al preşcolarului şi în acelaşi timp nevoilor de formare/ informare/ consiliere a părinţilor a căror copii frecventează grădiniţa. Colectivul didactic al grădiniţei a răspuns acestei nevoi de formare a părinţilor, știut fiind faptul că, în actualul context socio-economic, părinţii întâmpină dificultăţi în a identifica cele mai eficiente strategii pentru sprijinirea educaţiei copiilor preşcolari în cadrul grupei, activităţilor extrașcolare și alegerea ulteriorului parcurs școlar a copilului.

 

VIZIUNEA

 

Grădiniţa cu program prelungit „Episcop Mechisedec” din Roman, asigură un climat de siguranţă copiilor, o educaţie care are în vedere dezvoltarea lor din perspectiva pregătirii pentru şcoală şi viaţă.

 

MISIUNEA

 

Grădiniţa cu program prelungit „Episcop Mechisedec” din Roman, este locul minunat în care educaţia răspunde nevoii de cunoaştere, cercetare, explorare şi succes în viaţă; locul în care copilul învaţă autonomia şi independenţa, respectul de sine, alături de un colectiv didactic profesionist ce îmbină arminios valorile morale şi creştine.

 

 

VALORI CHEIE:

  1. Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.
  2. Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
  3. Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor.
  4. Respectul – a arăta consideraţie faţă de copii, faţă de adulţi şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
  5. Discernământ în gândirea critică şi creativă, deschiderea către cunoaştere.

 

Servicii educaţionale oferite – educaţie specifică grupei de vârstă 3-6 căreia i se adresează în conformitate cu legislaţia în vigoare, programei preşcolare, planurilor de învăţământ aprobate de M.E.C.T.S. şi particularităţilor individuale ale copiilor.

 

Resurse materiale

Grădiniţa funcţionează în patru grupe de copii cu program prelungit, fiecare grupă în propria sală de clasă. Dotarea cu mobilier este raportată la numărul de copii şi vârsta acestora, respectă normele de igienă şcolară, spaţiul şcolar fiind adaptat pentru asigurarea condiţiilor de iluminat, încălzire şi canalizare. Spaţiile aferente desfăşurării activităţilor conexe: bucătăria complet echipată, sală de mese pentru fiecare grupă, dormitoare pentru fiecare grupă, o sală de documentare informare (bibliotecă plus calculatoare), un cabinet medical, o sală pentru activităţi formative solicitate de părinţi (dansuri, pictura, muzica, etc ) şi spectacole. Spaţiul verde din curte şi amenajările făcute permit desfăşurarea activităţilor de joacăşi sport în aer liber.

 

Resurse curriculare

Grădiniţa respectă planul de învăţământ şi Curriculum-ul pentru învăţământul preşcolar, avizat de M.E.C.T.S. Cadrele didactice au la dispoziţie o gamă largă de auxiliare curriculare şi tehnologie informatică ceea ce permite proiectarea didactică în conformitate cu prevederile sistemului de educatie naţional.

 

Resurse umane

Colectivul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic este caraterizat de profesionalism, dar mai ales dragoste şi  empatie în relaţionarea cu copii, tact în rezolvarea diveselor situaţii educative şi colaborarea cu părinţii în beneficilul preşcolarilor.

GRUPA BABY ALBINUTELE

GRUPA MICA BUBURUZELE

GRUPA MIJLOCIE FLUTURASII

GRUPA MARE NAZDRAVANII

Articole publicate in revista