• Str. Alexandru cel Bun, Nr. 4, Roman, Neamt
  • 0728 880 510
  • fundatiamelchisedec@gmail.com

stiri: educationale

Școala Primară Mușatinii își așteaptă micii învățăcei!

Şcoala Primară Muşatinii, unitate de învăţământ patronată de Fundaţia „EPISCOP MELCHISEDEC”, autorizată prin Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 16 din 10.09.2019 și inclusă de Inspectoratul Şcolar Neamţ în reţeua școlară a municipiului Roman, își deschide porțile pentru o nouă serie de școlari ai clasei pregătitoare.
Școala este pregătită pentru anul școlar 2022-2023 să educe și să supravegheze în regim de after school un număr de 20 de copii la clasa pregătitoare, 20 de copii la clasa întâi și 20 de copii la clasa a doua.

Fundația Episcop Melchisedec, împlinind testamentul lăsat de Episcopul Melchisedec Ștefănescu, a înființat două unități școlare – Grădinița cu Program Prelungit Episcop Melchisedec care functioneaza cu 4 grupe de copii începănd de la vârsta de 2 ani, cu un efectiv de 25 de copii în fiecare grupă și Școala Primară Mușatinii în cadrul căreia vor funcționa trei clase – pregătitoare, clasa întâi si clasa a doua – cu un efectiv de 20 de copii fiecare.

Şcoala Primară MUŞATINII oferă:
EDUCAŢIE de CALITATE oferită copiilor cu profesionalism şi dăruire de cadre didactice cu experienţă în învăţămânul primar şi rezultate recunoscute!
NUMĂRUL limitat de elevi în clasă: 18 -20 elevi.
DOTARE MATERIALĂ bună şi condiţii optime în sala de clasă şi spaţiile auxiliare.
PROGRAMUL zilnic oferit elevilor 8 – 17 care asigură copiilor supraveghere calificată de educare, formare şi dezvoltare cât mai completă a personalităţii dar şi confortul psihic al părinţilor.
SERVIREA prânzului în şcoală şi program de somn şi/sau relaxare pentru elevii clasei pregătitoare și celor din clasa intai.
ACTIVITĂŢI AFTER SCHOOL şi activități opționale la alegerea părinţilor şi elevilor.
Programul şcolar respectă curriculumul învăţământului național al ciclului elementar – clasa pregătitoare, clasele I-IV și este completat de ore și teme de studiu efectuate în școală.
Programul zilnic oferit elevilor:
•08.00 -08.30 primirea elevilor, înviorare, mic dejun;
•08:30-12.30 activități instructiv-educative;
•12:30-13:30 servirea mesei, activități recreative/ odihnă
•13.30-17.00 activităţi opţionale şi After school.
ŞCOALA Primară „MUŞATINII” are pregătite pentru micii şcolari condiţii optime:
Clase cu spații generoase (conform cu normativele impuse prin legislaţia în vigoare) dotate cu:
‐mobilier specific,
‐materiale didactice adecvate care susţin explorarea şi învăţarea într-un mediu sigur şi atractiv,
‐echipamente TIC noi (tabla digitala care asigură condiţii la standarde europene pentru desfăşurarea activităţilor educativ-formative.
1 spațiu interior pentru joacă, activităţi recreative, odihnă,
1 teren exterior pentru educaţie fizică şi activităţi autdoor,
1 spațiu cu dulăpioare pentru depozitarea obiectelor personale ale elevilor,
1 cabinet medical,
1 cabinet de consiliere psihologică-logopedie.

Vă așteptăm!


De la un mic mușatin… la un mare campion!

Sâmbătă, 26 martie, la Pașcani, s-a desfășurat competiția de șah inclusă în calendarul anual al concursurilor destinate elevilor, prin programul ,,Șah în școală”.
Participanții au fost în număr de 100, copii împărțiți pe 3 categorii de vârstă: clasele 0-1-2, clasele 3-4, clasele 5-8.
Școala Primară Mușatinii, din cadrul Fundației Episcop Melchisedec, a fost reprezentată de elevul Ciobanu Luca de la Clasa Pregătitoare, care a obținut locul 3, la egalitate de puncte cu locul 2, obținut de un elev tot din Roman.

„Luca este un mare talent al șahului romașcan, fiind un atacator ,,pur sânge”, pe care mizez că în viitor va performa la nivel național”, ne-a mărturisit antrenorul său, candidatul de maestru internațional, Ionuț Gânju, inițiatorul orelor de șah din școala noastră.
În cursul acestui an școlar, elevul Luca Ciobanu va participa la cel puțin 3 competiții, iar rezultatul de sâmbătă l-a calificat pentru finala națională anuală a programului ,,Șah în școală”, care va avea loc la Iași, pe 4 iunie.

Anul școlar 2021-2022 a adus o noutate în oferta educațională a Școlii Primare Mușatinii, respectiv ore de șah.
Mulțumim pe această cale domnului Mihai-Ionuț Gânju, care acordă o atenție deosebită acestei activități extrașcolare din cadrul Școlii Primare Mușatinii și care descoperă și susține permanent
noile talente din domeniul șahului.

Monahia Dionisia Șchiopu,
Director educațional Fundația Episcop Melchisedec


Ziua Internațională a Femeii, serbată la Centrul eparhial de la Roman

Angajatele Centrului eparhial de la Roman și ale Fundației „Episcop Melchisedec” Roman au fost felicitate în Sala „Sf. Ierarh Dosoftei” de Înaltpresfințitul Părinte Ioachim cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii.

Marți, 8 Martie Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a felicitat angajatele care se ostenesc, pe diferite sectoare de activitate, la Centrul eparhial Roman și în cadrul Fundației „Episcop Melchisedec” Roman, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, oferind flori, produse cosmetice naturale realizate în atelierele Mănăstirii băcăuane Tisa Silvestri, cărți de rugăciune și câte o icoană cu sfinții isihaști comemorați în acest an în mod deosebit în Patriarhia română.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a adresat tuturor doamnelor prezente un cuvânt de apreciere pentru activitatea pe care fiecare o desfășoară la locul de muncă, subliniind importanța efortului și responsabilitatea cadrelor didactice:

„Este de datoria noastră să vă mulțumim pentru frumoasa lucrare pe care o împliniți. Unde sunt copii care ne animă sufletele, așa cum sunt cei de aici, acolo este și puritate, acolo este și bunătate și inocență, mai ales în zilele acestea atât de triste când am văzut pe diferite canale media copii umiliți care au plecat pe drumul pribegiei din cauza atrocităților unui război care s-a pornit în vecinătatea noastră. Acești copii care ne-au încântat astăzi sunt fericiți, pentru că au părinți care i-au născut și i-au crescut, iar părinții i-au încredințat dumneavoastră, care plămădiți această materie a neamului, a Bisericii și a țării. Una dintre instituțiile la care ținem foarte mult este școala. Acești copii care ne-au încântat astăzi sperăm că își vor aduce aminte de această zi, indiferent pe ce meridiane ale pământului vor pleca, și sperăm că am sădit în ei un sâmbure care va germina cândva aducând flori și roade și nu vor uita credința și românismul. Aceste frumoase poezii pe care le-au rostit le vor marca sufletele și vor fi paradigma lor de mai târziu”.

Cu acest prilej festiv, monahia Dionisia Șchiopu, directorul educațional al Fundației, a adresat în numele cadrelor didactice mulțumiri Înaltpreasfinției Sale pentru purtarea de grijă și implicarea în buna coordonare a activităților educaționale ale acestei instituții. Apoi, în prezența ierarhului, a preoților din administrația eparhială și a angajatelor celor două instituții, un grup de elevi din clasa 0 a Școlii Primare Mușatinii a prezentat un program artistic, recitând poezii și interpretând cântece dedicate Femeii, sub coordonarea doamnei învățător Dumitru Georgeta.


Anunt concurs titularizare 2022

ANUNȚ CONCURS TITULARIZARE PENTRU POSTURI DIN CADRUL GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT „EPISCOP MELCHISEDEC”

Grădinița cu Program Prelungit ,,Episcop Melchisedec” Roman organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/ catedre titularizabile:
– 4 posturi profesor învățământ preșcolar/educatoare, viabilitate 4 ani, perioadă nedeterminată.

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:
1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității: 14-18 februarie 2022, între orele 9:30-11:30 (aceste cereri vor fi însoțite de copii de pe documente, precum: certificat de naștere, certificat de căsătorie, dacă este cazul, carte de identitate, actele de studii se depun în copie legalizată, aviz medical.)
2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 22 februarie 2022
3. Inspecția specială la clasă – 1-2 martie 2022 ( *Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, NU se susţin inspecțiile la clasă.)
4. Proba scrisă – 3 martie 2022
5. Depunerea contestațiilor – 7 martie 2022
6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 8 martie 2022

Concursul se desfasoara cu respectarea programei nationale de titularizare.

*Înscrierile se fac la sediul Grădiniței P.P. ,,Episcop Melchisedec” Roman, din Str. Alexandru cel Bun, Nr.4, Mun. Roman, Jud. Neamț, telefon 0728880510 / 0786488494, e-mail grădinitamelchisedec@gmail.com
***Informații la tel. 0728880510 / 0786488494 și la secretariatul unității școlare.

Ziua Națională a României, serbată la Catedrala arhiepiscopală din Roman

Miercuri, Întâi Decembrie 2021, de Ziua Națională a României, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a săvârșit slujba de Te Deum închinată făuritorilor României Mari, în Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

Evenimentul dedicat actului istoric de la Întâi Decembrie 1918 a debutat la Roman cu săvârșirea Sfintei Liturghii în cadrul căreia, soborul preoților catedralei arhiepiscopale, sub protia părintelui arhimandrit Pimen Costea, vicar eparhial, a înălțat cu recunoștință rugăciuni de pomenire a ctitorilor unității naționale românești. După Sfânta Liturghie, un sobor restrâns de preoți din administrația eparhială, în prezența preoților romașcani și a credincioșilor, a săvârșit sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim o slujbă de Te Deum în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra poporului român de la nașterea României ca stat unitar între țările independente ale lumii.

La final, s-a dat citire mesajului Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim adresat cu prilejul Zilei Naționale a României, intitulat „Adâncă recunoștință ctitorilor unității naționale” (https://eprb.ro/adanca-recunostinta-ctitorilor-unitatii-neamului-romane…), apoi, corul psaltic „Diaconia” al Catedralei arhiepiscopale a interpretat câteva piese corale patriotice specifice acestui moment festiv. Din repertoriul prezentat, amintim piesele „Deșteaptă-te române!”, „Simboluri ale României”, Odă poporului român” și „Imn de har, poporului român”, ultimele trei piese având versurile alcătuite de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim.

Evenimentul dedicat sărbătorii naționale s-a încheiat cu gândurile transmise de Părintele Arhiepiscop Ioachim romașcanilor și fiilor și fiicelor din Eparhia Romanului și Bacăului în care a subliniat starea de continuă jertfire românilor de-a lungul istoriei neamului, reflectată în faptele de arme și mărturisirea credinței, precum și în configurația geografică a țării:

Vă mulțumim că ați participat la această înălțătoare sărbătoare a neamului românesc!Dacă avem conștiința că poporul român prin Sfântul Andrei a primit botezul în Scythia Minor, acolo unde s-a semnat certificatul său de Botez, la Alba Iulia, la Întâi Decembrie, s-a semnat unitatea și reînvierea neamului românesc. Poporul român este un popor de sfinți și de eroi. Oriunde mergem pe pământul țării să avem conștiința că pășim pe mormintele martirilor, a căror sânge s-a amestecat cu humusul acestei țări. Poporul român a fost un popor jertfelnic și a fost în stare de jertfă în toată istoria sa. Am sperat și încă mai sperăm că Dumnezeu îl ține în mână pentru că are origine apostolică și este unul dintre popoarele lumii care nu a ieșit din granițele lui, ci și-a apărat teritoriul cu gândul la Dumnezeu. Munții Carpați sunt asemenea unor metereze, iar râurile izvorăsc din mijlocul țării și se revarsă spre extremități, până ajung în Dunăre. Aceste ape adună lacrimile de veacuri ale locuitorilor jertfelnici și credincioși ai acestor ținuturi binecuvântate de Dumnezeu, și se revarsă în Danubiu, iar de aici în Pontul Euxin, unde se găsesc lacrimile și suferințele unui popor jerfelnic și binecredincios. Dăm slavă lui Dumnezeu că facem parte din acest popor și sperăm ca noi să adăugăm cărămida rânduită nouă de providență la edificiul spiritualității poporului român.


Lecții de șah pentru elevii de la Școala Primară Mușatinii

Anul școlar 2021-2022 a adus o noutate în oferta educațională a Școlii Primare Mușatinii, respectiv, ore de șah.

Marți, 23 noiembrie 2021, elevii Clasei Pregătitoare și ai Clasei I din cadrul Școlii Primare Mușatinii au participat la o lecție deschisă de șah, susținută de Maestrul Internațional Vlad Ungureanu, coordonatorul proiectului „Șah în școală 2021-2022”, secondat de instructorul de șah Mihai – Ionuț Gânju, inițiatorul orelor de șah din cadrul Școlii Primare Mușatinii.

Copiii au învățat elemente noi despre sportul minții și au susținut o partidă de șah, iar la final au primit manuale de șah. Lecția deschisă de șah de la Școala Primară Mușatinii este parte integrantă a Proiectului „Șah în școală 2021-2022” finanțat de către Rompetrol – KMG Internațional. Proiectul se derulează în cadrul unui Parteneriat între Ministerul Educației și Federația Română de Șah.

Organizatorii i-au felicitat pe micii șahiști, în care au găsit speranțe reale pentru viitori performeri. Lecția din acestă zi, care s-a dovedit un succes, va fi transmisă către Federația Internatională de Șah.

„Mulțumim pe această cale domnului Mihai-Ionuț Gânju, care ne-a susținut și încurajat permanent și care, astăzi, a cules prin prestația oferită de micii noștri șahiști roadele muncii sale”, a declarat la finalul activității monahia Dionisia Șchiopu, director educațional Fundația Episcop Melchisedec.