• Str. Alexandru cel Bun, Nr. 4, Roman, Neamt
  • 0728 880 510
  • fundatiamelchisedec@gmail.com

Centru de zi pentru copii

Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate reprezintă o formă de suport activ acordat copiilor ce provin din familii defavorizate, a căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime, spațiul de locuit și condițiile de igienă fiind necorespunzătoare creșterii și îngrijirii copiilor.

Prin acest serviciu Fundația „Episcop Melchisedec” are rolul de a aduce un adaos educaţional creştin-ortodox de calitate, în care să se împletească armonios deprinderea aptitudinilor intelectuale şi practice cu formarea caracterului, de a oferi copiilor programe educative, asistenţă sociopedagogică, spirituală, psihologică, logopedie, activităţi recreative, etc.

Timp de 5 zile pe săptămâna între orele 12:00-17:00 sunt desfășurate activități cum ar fi: – prânz și o gustare gratuite în fiecare zi de program;

– programe educative speciale (muzică, desen, lucru manual, dans, activități sportive, etc.);

–        asistență medicală de urgență, evaluare medicală periodică, asistență stomatologică, medicamente, trimiteri la medic de specialitate. Igiena și îngrijirea personală este atent monitorizată și au loc evaluări medicale periodice și în situații de urgență. Sunt asigurate materialele igienico-sanitare pentru uzul personal pentru fiecare copil, ținându-se cont de particularitățile acestuia;

– activităţi educative în vederea însuşirii conduitelor sociale în scopul integrării-reintegrării în societate a copilului;

– activităţi de consiliere, informare/îndrumare și sprijin necesare familiei copilului beneficiar;

– activităţi de formare şi dezvoltare a autonomiei personale;

– menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită, alte persoane importante faţă de copil şi cu şcoala.;

– evaluarea periodică a copiilor beneficiari ai proiectului;

– programe educative speciale (muzică, desen, lucru manual, dans, teatru, activități sportive, etc.);

– evaluare psihologică, consiliere școlară, socială și profesională;

– dezvoltarea deprinderilor de studiu independent prin pregătirea lecţiilor de a doua zi și responsabilizarea față de munca ce-i revine ca şcolar, în afara orelor de clasă și furnizarea de servicii educaţionale specializate informale și nonformale care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;

– revenirea neglijării copilului și a problemelor de adaptare şcolară, integrarea mai rapidă în programul şcolar prin creşterea adaptabilităţii la acest tip de mediu și creşterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea și educarea copiilor;

– stimularea comunicării prin activităţile comune recreeative;

– socializare;

– activități de integrare școlară, prevenire a abandonului școlar, alfabetizare;

– prânz și o gustare gratuite în fiecare zi de program;

– asistență juridică;

– cadouri și pachete pentru zile de naștere, Paște, Crăciun (în limita bugetului);

– sprijin și consiliere pentru familie prin Centrul de Consiliere și prevenire;

– la sfârşit de săptămână s-au iniţiat activităţi de tipul „Şcoala de Duminică” unde elevii au învăţat cum își pot petrece timpul liber, cum să conveţuiască într-o mare familie;

– burse școlare, excursii și tabere la final de an școlar;

– sprijin material și financiar (îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite) în limita bugetului alocat de sponsori;

Centrul de zi își desfășoară activitatea în două centre: unul la sediul Fundației, iar altul în cadrul școlii „Calistrat Hogaș” din Roman, partener în susținerea activităților desfășurate de către Fundație.