Cabinet psihologic

Cabinetul psihologic a fost înființat și avizat de Colegiul Psihologilor din România în anul 2013 și oferă beneficiarilor Fundației ”Episcop Melchisedec” următoarele servicii:

 • 1. Programe de Consiliere și educație parentală care urmăresc:
 • Înțelegerea consecințelor negative ale folosirii pedepsei ca metodă în educația copiilor și cunoașterea unor metode educaționale alternative.
 • Înțelegerea importanței identificării și acceptării sentimentelor copiilor și a conștientizării legăturii directe dintre sentimentele și comportamentele acestora.
 • Înțelegerea efectelor negative ale criticii și învățarea unor metode de a lăuda copilul în mod realist și folositor și de a aduce critici obiective și constructive fără a leza demnitatea copilului.
 • Deprinderea unor metode eficiente de activare a comportamentului cooperant al copilului.
 • Deprinderea unei conduite necesare navigării în condiții de siguranță pe internet a copiilor și prevenirera situațiilor de risc și a dependenței de internet a copiilor.

 

 

 • 2. Programe de Consiliere și dezvoltare personală adresate copiilor care vizează:
 • Dezvoltarea capacităților de autocunoaștere și intercunoaștere.
 • Dezvoltarea inteligenței emoționale și spirituale a copiilor.
 • Dezvoltarea unor abilități de comunicare și relaționare eficientă.
 • Dezvoltarea creativității.
 • Încurajarea comportamentelor dezirabile din punct de vedere moral și social.

 

 • 3. Programe de Consiliere și orientare școlară, programe care urmăresc:
 • Dezvoltarea capacității de autodescriere și comunicare a informațiilor despre sine.
 • Identificarea preferințelor și a abilităților elevilor pentru diverse activități școlare și extrașcolare.
 • Conștientizarea de către elevi a importanței stabilirii și respectării unor reguli de conduită la nivel de școală / clasă / grup.
 • Cunoașterea de către copii a drepturilor și responsabilităților fiecărui rol.
 • Formarea unor deprinderi de luare a deciziilor.

 

 • 4. Programe de consiliere și sprijin în vederea adaptării copiilor la grădiniță care vizează:
 • Facilitarea procesului de adaptare a copiilor la mediul educațional.
 • Sprijinirea părinților în vederea conștientizării importanței implicării lor active în această etapă cu mare încărcătură emoțională.
 • Consilierea cadrelor didactice cu privire la aspectele psihologice importante implicate în acest proces.

 

 • 5. Psihoterapie, consiliere psihologică și dezvoltare personală individuală pentru copii și adulți / părinți, beneficiari ai Fundației.

Terapia tulburărilor de limbaj la copiii care prezintă acest tip de problematică de dezvoltare